se-teams-and-locations-header-collage

En karriär hos oss är verkligen global

Henkels produkter och tekniker finns tillgängliga över hela världen. Med medarbetare från 125 länder och kontor i 79 länder har vi oändliga globala karriärmöjligheter att erbjuda.

Hitta ditt jobb
zoom-map-high-henkel-sweden

Upplev den unika andan i våra globala team

Bra resultat kommer från en kultur som präglas av tillit, glädje och laganda. Det är därför vi uppmuntrar teamevenemang, lyfter fram idéer för att knyta an och skapa en känsla av tillhörighet över hela världen. Vårt mål är att skapa den bästa miljön för framtidens karriärer.

Utforska dina möjligheter i vår verksamhet

Vi har ledande positioner inom både industrin och konsumentbranschen tack vare våra starka varumärken, innovationer och tekniker. Ta chansen att utforska dessa olika perspektiv fullt ut genom att ändra ansvarsområde eller till och med bransch, vartannat till vart tredje år.

Hitta din perfekta matchning i våra olika funktionsområden

Oavsett om det handlar om marknadsföring, försäljning, ekonomi, forskning och utveckling eller digitalisering är Henkels utvecklingsmöjligheter lika mångsidiga som våra varumärken och tekniker.

Här kontrollerar och övervakar vi alla aktiviteter i den finansiella värdekedjan och säkerställer att processerna inom Financial Services-divisionen förblir förstklassig, för likviditet, riskhantering, skatteoptimering, valutahantering, räntehantering, kvartals- och årsrapporter samt investerarrelationer. Oavsett om du börjar som novis inom ditt område eller vill prova nya vägar som erfaren yrkesperson, välkomnar vi dig att bidra till Henkels långvariga framgång!

Som en stark lokal och regional affärspartner utför vi alla typer av finansiell rapportering i kombination med kontroll- och övervakningsfunktioner. Genom att upprätthålla en hög kvalitetsnivå och tillämpa förstklassiga helhetsprocesser kan vi uppnå optimala helhetslösningar som uppfyller Henkelkoncernens högt ställda krav på kvalitet och tempo. Följ med oss på den här resan och upplev vad det innebär att anta utmaningarna för en global aktör med ett brett spektrum av produkter, varumärken och marknader.

Vi utvecklar vårt globala team genom att förmedla kunskaper och kompetenser, utbilda våra team och rekrytera nya talanger. Det är så vi driver prestationskulturen och lägger grunden för Henkels digitala omvandling. Allt vi gör handlar om att ”säkerställa en framgångsrik verksamhet genom våra medarbetare samtidigt som vi utvecklar en stark känsla av tillhörighet”. Bli en del av den här avdelningen och hjälp till att få ut det bästa av våra medarbetare.

Med Henkel Digital Business (dx) startar vi ett helt nytt kapitel där vi förenar expertis inom digitalisering, affärsprocesshantering och IT för att lösa de tuffaste affärsutmaningarna och omvandla hot till möjligheter. Vi drivs av vårt fokus på megatrender som Platform Economy, Consumer & Customer gravitation shift, Outcome-based Servitization and Lean-Fast-Simple. Med fokus på individuella kund- och konsumentbehov bygger vi digitala och datadrivna affärsmodeller för att optimera, omvandla och revolutionera. I ett starkt samarbete mellan vår verksamhet och våra digitala team, inleder vi tillsammans den spännande resa som ligger framför oss.

Corporate Audit är ett mångsidigt team, både kompetensmässigt och kulturellt. Vi utför systematiska granskningar för att utvärdera och förbättra effektiviteten i vår riskhantering, interna kontroll och ledningsprocesserna inom Henkel. Vi arbetar med alla Henkels verksamheter och funktioner över hela världen på ett oberoende, faktabaserat och samarbetsinriktat sätt, och driver på förbättring av organisationen genom att framställa en tydlig företagsöversikt. På Corporate Audit främjar vi också aktivt talang- och karriärutveckling.

Medarbetare inom Logistics ansvarar för att organisera leveranskedjan (SC). Deras arbetsområde omfattar hela leveranskedjan – från behovsplanering till distribution och kunder. Henkels Supply Chain Management går bortom traditionella gränser. För vissa kunder erbjuder vi Vendor-Managed-Inventory (VMI), leverantörsstyrd lagerhantering. För att optimera processerna i leveranskedjan använder Henkel Supplier-Managed-Inventory (SMI). För detta ger leverantörerna oss tillgång till deras lager- och efterfrågansdata.

Marknadsföringen på Henkel är mycket mångsidig och du kan antingen arbeta inom B2C- eller B2B-marknadsföring. Anslut dig till ett av våra internationella eller nationella team eller till vår digitala marknadsföringsenhet – alla delar med sig av sina metoder för att utveckla sofistikerade marknadsföringslösningar i en snabbrörlig och konkurrensutsatt miljö. Ta chansen att styra kreativa byråer och mediebyråer för optimal användning av våra medie- och kommunikationsbudgetar, använda data och komplex information från trender och kundpreferenser eller arbeta med annonsstrategier, produktinnovationer och produktlanseringar.

Försäljningsavdelningen ansvarar för våra distributionskanaler och vår hantering av kundrelationer. Field Service kombinerar tydliga mål och stort handlingsutrymme. Med stöd av vår omfattande portfölj av starka varumärken får du direkt kundkontakt och kan genomföra kampanjer tillsammans med butikschefer på handelsföretag På den här avdelningen får du direkt respons på dina aktiviteter och kan känna den påtagliga påverkan du har på varumärkena och företaget.

Vårt huvuduppdrag är att säkra bästa möjliga upphandlingsresultat globalt genom att förena de bästa inköpslösningarna med Henkels ekonomiska och strategiska mål. Utöver inköpsvillkoren spelar våra affärspartners kvalitet och tillförlitlighet en viktig roll här. Delta i vårt uppdrag och upplev utmaningarna med att vara en global aktör som är världsledande på både mogna marknader och tillväxtmarknader inom B2B- och B2C-sektorn. Oavsett hur och var du väljer att engagera dig inom vår division har vi den rätta utmaningen för alla som är redo att verkligen göra skillnad.

Forskare och ingenjörer på FoU bygger grunden för Henkels företagsframgång och arbetar med forskning inom en mängd olika områden. De kommer med innovativa nya idéer, finner svar på våra framtida kunders efterfrågan och förbättrar våra varumärken och tekniker. Som del av FoU-teamet skapar du grunden för att öka framgången för våra varumärken och tekniker globalt.

Som produktutvecklare arbetar du inom en internationell produktgrupp, t.ex. hårfärgning. Du skapar och utvecklar nya produkter och implementerar dem på relevanta marknader. Dessutom arbetar du för att säkerställa fördelarna med befintliga produkter. Därför är det viktigt att ha en god förståelse för grundläggande sammansättningsprinciper, råvaruegenskaper och mätmetoder. Som en del av ett internationellt och tvärdisciplinärt team är kommunikationskompetens en nyckel till framgångsrikt samarbete med kollegor från olika länder och inom olika kompetensområden.

Förpackningsingenjörer på Henkel arbetar med olika internationella produktgrupper. De designar och utvecklar nya förpackningskomponenter för produkter och implementerar dessa på relevanta marknader. Dessutom ansvarar de för att säkra och optimera befintliga komponenter. Ett krav för anställning här är gedigen kunskap om plastbearbetning. En förpackningsingenjör måste hålla jämna steg med ny utveckling för att vi ska kunna behålla vår ledande position inom förpackningsdesign.

Ett starkt förtroende för vårt företag är grunden för våra verksamhetsframgångar, samarbeten och kundrelationer. Corporate Communications ansvarar för företagets interna och externa kommunikation. Vi strävar efter att bygga upp och skydda Henkels rykte i allmänhetens ögon och mot vissa intressenter som  journalister och opinionsbildare. Inom Internal Communications förser vi våra medarbetare och chefer med relevant information om vår företagsstrategi och våra aktiviteter. Med sin globala räckvidd har Corporate Communications överblick över all vår företagskommunikation inom de viktigaste regionerna och på marknaderna världen över.

Som ingenjör inom Methods Engineering ingår du i en internationell produktgrupp. Inom denna grupp ansvarar du för standardisering av processer och maskiner utifrån den senaste tekniken. Du är en viktig drivkraft för att förbättra prestanda och kvalitet samt för implementering av nya förpackningar. En av hemligheterna bakom många framgångsrika företag är att optimera befintliga processer och arbeta mer effektivt. Det blir också allt viktigare för Henkel, eftersom vi strävar efter en mer hållbar och framgångsrik företagsdrift i framtiden.

Som medarbetare på Strategy & Business Development hjälper du vår högsta ledning att optimera vår framtida affärsportfölj samt att identifiera utvecklingsområden och marknadspotential – ett spännande område där du kan påverka Henkels strategiska inriktning. För att vidareutveckla Henkels affärsstrategi och optimera vår operativa effektivitet analyserar du företagets situation ur ekonomisk synvinkel, undersöker nya marknader för ingångsmöjligheter, granskar möjliga förvärv samt analyserar och observerar olika målgrupper.

Alla jobb

Läs mer om din framtid på Henkel

Ansikten på olika Henkel-anställda. De ser självsäkert och ler.

Låt oss våga göra skillnad tillsammans.

En karriär hos oss innebär att du får utvecklas i en levande och mångfacetterad kultur av tillit och tillhörighet och att vi förverkligar dina idéer.
Vågar du göra skillnad? Då bör du kontakta oss.