Strategi

Vår hållbarhetsstrategi är en direkt spegling av vårt företags hängivenhet för ”Meningsfull Tillväxt”. Vi är beslutna att skapa mer värde för intressenter, utveckla vår verksamhet ansvarsfullt och framgångsrikt, och bygga vår ledande roll inom hållbarhet.

Föränderlig påverkan för framtida generationers bästa

På Henkel ser vi hållbarhet som en konstant strävan för att göra framsteg på aktuella ämnen och fortsätta lära om nya problem, baserat på forskning. Global miljöpåverkan är en av de största utmaningarna som mänskligheten ställs emot idag, vilket kräver brådskande handlingar. Det är också kritiskt att skydda och återuppbygga livsviktiga system som skog, vatten och biologisk mångfald, för både nuvarande och framtida generationer. Samtidigt ser vi en global fattigdom och sociala orättvisor öka. I arbetet erkänner vi att företag som Henkel spelar en roll i att möta dessa utmaningar och skapa verklig förändring.

Ansvar för människor, planeten och samhället

Vårt affärssyfte definerar de gemensamma grunderna som förenar alla oss på Henkel: Pionjärer för framtida generationers bästa. Med vår entreprenörsanda, vår kunskap, våra produkter och teknologi, vill vi förbättra livet för miljarder människor varje dag och forma en meningsfull framtid för nästkommande generationer. En hållbar verksamhetspraxis har varit en del av vår företagskultur i decennier, och är även en central del i vår framtidsvision. Vår hållbarhetsstrategi är inspirerad av vårt syfte. Vi vill aktivt driva förändringen till en hållbar ekonomi och samhälle, skydda och återuppbygga naturen, bidra till stärkta samhällen och öka tillförlitligheten hos våra intressenter.

Baserat på vår tidigare strategi, har vi utvecklat vår 2030+ + Sustainability Ambition Framework för 2021 som omfattar tre dimensioner:

Vårt 2030+ Sustainability Ambition Framework

Vår nya hållbarhetsstrategi kretsar kring införandet av våra ambitioner genom konkreta handlingar och projekt för att nå praktisk framgång. Med vårt 2030+ Sustainability Ambitions Framework har vi utvecklat nya långsiktiga ambitioner i de tre dimensionerna av Återanvändbar Planet, Stärkta Samhällen och Pålitlig Partner för att drive utvecklingen framåt.

Viktiga ambitoner 2030+

Våra nyckelfaktorer för förändring

Vi har även definierat hur vi strävar efter framgång i hela vår värdekedja genom att definiera tre nyckelfaktorer för att nå en systemförändring:

  • Produkter och teknologier är hjärtat av allt vi gör. Vi skapar mervärde för kunder och konsumenter genom att ständigt erbjuda bättre produkter med mindre ekologiskt fotavtryck.
  • Människor är fokuspunkten i vår verksamhet och i våra hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Detta inkluderar våra anställda, som bidrar till hållbar utveckling, genom sin expertis både i och utanför arbetet. Det inkluderar också människorna i vår värdekedja, våra kunder och konsumenter, våra grannar, våra intressenter samt de samhällen som vi lever och verkar i.
  • Partnerskap spelar en avgörande roll i att driva hållbarhet både i och utanför vår värdekedja. Vi hjälper våra kunder och konsumenter att minska sitt ekologiska fotavtryck och att återanvända resurser ansvarsfullt. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att uppmuntra till hållbart arbete och respekt för mänskliga rättigheter, och vi samarbetar med partners för att dela kunskap och driva hållbara lösningar framåt tillsammans.

Identifiera relevanta ämnen

För att avgöra och kategorisera relevanta ämnen för våra företagsaktiviteter och rapportering, engagerar vi oss i en pågående process av att samla in och utvärdera utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling genom att använda olika verktyg. Vi bedömer hur viktigt ämnet är för företaget, miljön, samhället och för våra intressenter. Resultaten av denna process kan delas upp i tre dimensioner: Återanvändbar planet, Stärkta samhällen och Pålitlig partner, alla med tre teman som har identifierats i en materialanalys. I dessa nio ämnesområden vill vi driva hållbar utveckling runt om i världen samt i vår värdekedja med våra företagsaktiviteter.