STRATEGI

Två personer sitter på en röd soffa och arbetar tillsammans på en dator.

Vår hållbarhetsstrategi är en direkt spegling av vårt företags hängivenhet för ”Meningsfull Tillväxt”. Vi är hängivna till att driva förändring genom att skapa mervärde för våra intressenter, utveckla vår verksamhet och agera hållbart för nuvarande och kommande generationers bästa.

Föränderlig påverkan för framtida generationers bästa

På Henkel ser vi hållbarhet som en konstant strävan för att göra framsteg i aktuella ämnen och fortsätta lära om nya problem, baserat på forskning. Global miljöpåverkan är en av de största utmaningarna som mänskligheten ställs emot idag, vilket kräver brådskande handlingar. Det är också kritiskt att skydda och återuppbygga livsviktiga system som skog, vatten och biologisk mångfald, för både nuvarande och framtida generationer. Samtidigt ser vi en global fattigdom och sociala orättvisor öka, vilket i sin tur kan äventyra mänskliga rättigheter och grunden i social samlevnad. I arbetet erkänner vi att företag som Henkel spelar en roll i att möta dessa utmaningar och skapa verklig förändring.

Ansvar för människor, planeten och samhället

Vårt affärssyfte definierar de gemensamma grunderna som förenar alla oss på Henkel: Pionjärer för framtida generationers bästa. Med vår entreprenörsanda, vår kunskap, våra produkter och teknologi, vill vi förbättra livet för människor varje dag och forma en meningsfull framtid för nästkommande generationer. En hållbar verksamhetspraxis har varit en del av vår företagskultur i decennier, och är även en central del i vår framtidsvision. Tillsammans med innovation och digitalisering är hållbarhet grunden i vår företagsstrategi, vår Purposeful Growth Agenda.
Vi bygger på våra styrkor, som innovationen i våra verksamheter, den omfattande kunskapen hos våra anställda, tillsammans med kontakten mellan våra produkter och kunder och konsumenter. Vi vill arbeta med andra för att skapa fundamental förändring. 

Vi publicerade vår nya 2030+ Hållbarhetsramverk 2022, vilken vi kopplar till vår höga ambition att nå en ”Skillnad för framtida generationer”. Detta mått inkluderar de tre dimensionerna av ESG i vår syn på hållbarhet, och vi har definierat några fokusområden:

Vårt 2030+ Sustainability Ambition Framework

Vår hållbarhetsstrategi kretsar kring införandet av våra ambitioner genom konkreta handlingar och projekt för att nå praktisk framgång. Vårt 2030+ Sustainability Ambitions Framework sätter nya långsiktiga ambitioner i de tre dimensionerna av Återanvändbar Planet, Stärkta Samhällen och Pålitlig Partner och kopplas till vår höga ambition att nå en ”Transformerande påverkan för framtida generationers bästa”.

Viktiga ambitoner 2030+

Vårt 2030+ Hållbarhetsambitionsram fastställer våra långsiktiga ambitioner inom de tre dimensionerna Regenerativ Planet, Blomstrande Samhällen och Pålitlig Partner.

Våra nyckelfaktorer för förändring

Vi har även definierat hur vi strävar efter framgång i hela vår värdekedja genom att definiera tre nyckelfaktorer för att nå en systemförändring:

  • Produkter och teknologier är hjärtat av allt vi gör. Vi skapar mervärde för kunder och konsumenter genom att ständigt erbjuda bättre produkter med mindre ekologiskt fotavtryck.
  • Människor är fokuspunkten i vår verksamhet och i våra hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Våra anställda bidrar till hållbar utveckling genom deras engagemang. Våra leverantörer, intressenter, kunder, konsumenter och våra grannar spelar stor roll i att driva förändringen framåt.
  • Partnerskap är avgörande för att implementera och genomföra hållbara framsteg. Vi delar kunskap och driver systematiska lösningar framåt genom att arbeta tillsammans med våra partners och experter, universitet, det civila samhället samt andra företag.