Hållbarhet

Som ledande inom hållbarhet har vi som ambition att vara först med nya lösningar för hållbar utveckling, samtidigt som vi fortsätter forma vårt samhällsansvar och öka vår ekonomiska framgång. Den ambitionen är en del av all verksamhet inom företaget – genom hela värdekedjan.

Strategi

Vår hållbarhetsstrategi

Tredubbla det värde vi skapar genom vår verksamhet i relation med det miljöavtryck vi gör – det är vårt mål för 2030.

Samhällsansvar

Samhällsansvar

Samhällsengagemang – eller företagets samhällsansvar – har alltid varit en viktig del av vår ansvarskänsla som företag.

Vår strävan att inta en ledande position inom hållbarhet är djupt inbäddad i våra värderingar. Att upprätthålla en balans mellan ekonomisk framgång, miljöskydd och samhällsansvar har varit grundläggande för vår företagskulturi årtionden. Den strategin gäller alla affärsenheter och funktioner och våra omkring 53 000 anställda världen över har anammat principerna för hållbar utveckling i sitt dagliga arbete och tänker och handlar därefter.

Starkt engagemang inom Henkels verksamhet i Sverige

Målet för Henkel Norden, liksom för hela företaget, är att bli ledande inom hållbarhet. Varje dag, oavsett var i verksamheten vi arbetar, fokuserar vi på hållbarhet och söker en balans mellan ekonomisk framgång, miljöansvar och samhällsansvar. På lokal nivå utnyttjar vi den globala hållbarhetsstrategin i hela verksamheten, längs hela värdekedjan, från produktion till kundrelationer och stöd av lokala välgörenhetsorganisationer och medarbetarengagemang.

Vår hållbarhetsstrategi: uppnå mer med mindre

För att kunna behålla vår ledande position i framtiden har vi utarbetat en långsiktig hållbarhetsstrategi och satt upp tydliga men ambitiösa mål för 2030. Senast 2030 ska alla Henkels produkter och processer vara tre gånger så effektiva som i dag.

Det målet innebär att vi måste jobba på att lösa en av de centrala utmaningarna inför framtiden: att frikoppla tillväxt från resursförbrukning. I stället vill vi skapa mervärde – för våra kunder och konsumenter, för de samhällen där vi är verksamma och för företaget – samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck. Uppnå mer med mindre – det är den centrala tanken i vår hållbarhetsstrategi, som vägleder alla våra affärsprocesser och all vår verksamhet.