Hållbarhet

Som hållbarhetsledare strävar vi efter att pionera nya lösningar för en hållbar utveckling, samtidigt som vi fortsätter att forma vår verksamhet ansvarsfullt och öka vår ekonomiska framgång. Denna ambition omfattar alla våra företags aktiviteter - längs hela värdekedjan.

Strategi

Vår hållbarhetsstrategi

Att skapa mer värde genom vår affärsverksamhet samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck - det är vårt mål för 2030.

Samhällsansvar

Företagsmedborgarskap

Socialt engagemang – eller företagsmedborgarskap – har alltid varit en integrerad del av vår ansvarsfullhet som företag. Ta reda på mer och utforska vår digitala tidning.

Henkel har i över 140 år tagit en visionär strategi för att stödja miljö och sociala framsteg. Vi känner igen den potentiella inverkan vi kan ha genom att utveckla hållbara innovationer – för att våra produkter och teknik används i miljontals gånger runt om i världen varje dag. Vi har integrerat miljömässiga och sociala kriterier i vår innovationsprocess så att varje ny produkt eller formulering vi lanserar bidrar till hållbarhet.

Utöver detta fokus på innovation har vi satt ambitiösa mål som en del av en omfattande hållbarhetsstrategi. Detta ger en gemensam förståelse för vår färdriktning genom att bygga hållbarhet i det dagliga arbetet hos våra anställda runt om i världen. Och det driver framsteg mot förbättrad hållbarhet och affärsverksamhet – för vi tror att dessa två aspekter går hand i hand. Tillsammans med våra partners utvecklar vi hållbarhet över hela värdekedjan.

Starkt engagemang inom Henkels verksamhet i Sverige

Målet för Henkel Norden, liksom för hela företaget, är att bli ledande inom hållbarhet. Varje dag, oavsett var i verksamheten vi arbetar, fokuserar vi på hållbarhet och söker en balans mellan ekonomisk framgång, miljöansvar och samhällsansvar. På lokal nivå utnyttjar vi den globala hållbarhetsstrategin i hela verksamheten, längs hela värdekedjan, från produktion till kundrelationer och stöd av lokala välgörenhetsorganisationer och medarbetarengagemang.

Vårt hållbarhetssätt

Läs mer om Henkels hållbarhetsstrategi på vår globala hemsida henkel.com (på engelska).Företagsförpliktelse