En man med en bok lutar sig mot ett träd

HÅLLBARHET

Som visas i våra företagsvärderingar, är hängivna till att leda arbetet inom hållbarhet. Som ledare strävar vi efter banbrytande nya lösningar för hållbar utveckling samtidigt som vi ansvarsfullt formar vårt arbete och ökar våra ekonomiska framgångar.

Vår strategi

Vår hållbarhetsstrategi är inspirerad av vårt syfte: Pioneers at heart for the good of generations (Pionjärer i hjärtat för framtida generationers bästa). Med vårt banbrytande tankesätt, vår kunskap, våra produkter och teknologi, vill vi berika och förbättra livet för miljarder människor varje dag- och forma en synlig framtid för nästkommande generationer.  

Därmed är hållbarhet en central del i vår framtidsvision. Vi vill aktivt driva utvecklingen mot en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle, samt skydda och återställa naturen, bidra till starka samhällen och stärka pålitligheten hos våra intressenter. 

Vårt 2030+ Hållbarhetsramverk sätter våra långsiktiga ambitioner i tre dimensioner av Återanvändbar planet, Stärkta Samhällen och Pålitlig Partner och länkar samman vårt mål att uppnå en ”Skillnad för framtida generationers bästa”.

TRANSFORMATIONAL IMPACT FOR THE GOOD OF GENERATIONS
Sylvie Nicol

   

Om vi ser framåt, är vi väl förberedda: hållbarhet är djupt förankrat i vår företagsstrategi och lever i vårt syfte. Med det som bakgrund, fortsätter vår hållbarhetsresa!

maxresdefault

Våra framgångar 2023

Vår hållbarhetsstrategi kretsar kring att implementera våra ambitioner genom konkreta åtgärder och projekt för att nå praktisk framgång. Nedan ser du utvalda framgångar från 2023: