HÅLLBARHET

Som visas i våra företagsvärderingar, är hängivna till att leda arbetet inom hållbarhet. Som ledare strävar vi efter banbrytande nya lösningar för hållbar utveckling samtidigt som vi ansvarsfullt formar vårt arbete och ökar våra ekonomiska framgångar.

A confident woman stands in nature

Vår strategi

Vår hållbarhetsstrategi är inspirerad av vårt syfte: Pionjärer i hjärtat för framtida generationers bästa. Med vårt banbrytande tankesätt, vår kunskap, våra produkter och teknologi, vill vi berika och förbättra livet för miljarder människor varje dag- och forma en synlig framtid för nästkommande generationer.  

Därmed är hållbarhet en central del i vår framtidsvision. Vi vill aktivt driva utvecklingen mot en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle, samt skydda och återställa naturen, bidra till starka samhällen och stärka pålitligheten hos våra intressenter. 

Vårt 2030+ Hållbarhetsramverk sätter våra långsiktiga ambitioner i tre dimensioner av Återanvändbar planet, Stärkta Samhällen och Pålitlig Partner och länkar samman vårt mål att uppnå en ”Skillnad för framtida generationers bästa”.

Transformational Impact for the Good of Generations

Regenerative Planet

Vi är på en resa mot en hållbarhetsmässig förändring i vår affärsmodell. För att nå denna ambition, avser vi att förändra våra processer, produkter och användandet av råmaterial till att bli resurseffektiva och klimatneutrala i framtiden. Vårt fokus ligger på hindrande av klimatförändringarna, fungerande cirkulär ekonomi samt skyddandet av naturen och den biologiska mångfalden.

Thriving Communities

Vi gör allt vi kan för att hjälpa människor att leva bättre liv. Vårt sociala ansvar är att främja jämlikhet, stärka mångfalden och respektera mänskliga rättigheter. Vi erbjuder våra anställda livslånga möjligheter att lära sig genom en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Vi förespråkar social utveckling och tillgången till utbildning över hela världen och vi erbjuder assistans i krissituationer.

Pålitlig partner

Vi vill hjälpa människor att leva bättre liv. Vårt sociala ansvar är att främja lika möjligheter, stärka mångfalden och respektera mänskliga rättigheter. Vi erbjuder våra anställda livslånga möjligheter för lärande och vi är en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Vi förespråkar social utveckling och tillgången till utbildning över hela världen, och vi erbjuder assistans i krissituationer. 

Sylvie Nicol

   

Om vi ser framåt, är vi väl förberedda: hållbarhet är djupt förankrat i vår företagsstrategi och lever i vårt syfte. Med det som bakgrund, fortsätter vår hållbarhetsresa!

Våra framgångar 2022

Vår hållbarhetsstrategi kretsar kring att implementera våra ambitioner genom konkreta åtgärder och projekt för att nå praktisk framgång. Nedan ser du utvalda framgångar från 2022:

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail