Min samling

Samhällsansvar i Sverige

Samhällsengagemang är en del av vårt ansvar som företag och väl integrerat med våra företagsvärderingar.

Samhällsengagemanget är viktigt för Henkel Norden, både när det gäller tid och finansiering. Vi har ett särskilt initiativ, MIT - Make an Impact on Tomorrow - som innebär att anställda kan få ekonomiskt stöd från Henkel för att utföra välgörenhetsarbete i Sverige eller utomlands. Henkel Norden har också strategiska samarbeten med fler lokala välgörenhetsorganisationer, bland annat Stadsmissionen och Röda Korset, för att stödja samhället på olika sätt.

Under året har kollegor i Sverige donerat produkter till Röda Korset, som distribuerades till personer i nöd. Vintern är en särskilt svår tid för alla som är fattiga och bor på gatan eller i tillfälligt boende. Personal organiserade en stor insamling för att donera oönskade kläder som fortfarande var i gott skick. Insamlingen var så framgångsrikt att de anställda samlade hela 15 säckar med kläder. Dessutom har vårt Beauty Care-team lagt till personliga hygien- och hårvårdsprodukter i insamlingen.

Vi har strukturerat våra aktiviteter i fyra huvudkategorier, se mer nedan. Mer information på engelska finns på henkel.com

Samhällsansvar i Sverige

Samhällsengagemanget är stort hos Henkel Norden, både när det gäller tid och finansiering. Vi har ett särskilt initiativ, MIT - Make an Impact on Tomorrow - som innebär att anställda kan få stöd från Henkel för välgörenhetsarbete i Sverige eller utomlands. Henkel Norden har också strategiska samarbeten med lokala välgörenhetsorganisationer, bland annat Stadsmissionen, för att stödja samhället på olika sätt.