STRATEGISKT RAMVERK

Hos Henkel formar vi vår framtid styrd av ett långsiktigt strategiskt ramverk baserat på vårt syfte och våra värderingar.

Denna ram kommer att hjälpa oss att vinna 20-talet för Henkel med ett tydligt fokus på målmedveten tillväxt. Detta innebär att skapa överlägset kund- och konsumentvärde för att växa ut från våra marknader, stärka vårt ledarskap inom hållbarhet och göra det möjligt för våra medarbetare att växa, professionellt och personligt, genom deras arbete på Henkel.

Huvudelementen i vårt strategiska ramverk är en vinnande portfölj, konkurrensfördelar inom områdena innovation, hållbarhet och digitala liksom framtidsfärdiga driftsmodeller, som stöds av en stark grund av en samverkande kultur och bemyndigade människor.

Shaping our Future - Thumbnail

VINNA 20-TALET GENOM
MÅLLIG TILLVÄXT

Forma en vinnande portfölj strängt

Ett viktigt element i vår strategiska riktning är en aktiv portföljhantering. Vi har identifierat varumärken och kategorier med en total försäljningsvolym på mer än en miljard euro, varav en stor del redan har sålts eller lagts ned sedan införandet av Purposeful Growth Agenda. Dessutom är M&A en integrerad del av Henkels strategi. De viktigaste kriterierna för förvärv är tillgänglighet, strategisk passform och ekonomisk attraktivitet för potentiella mål. Vi kommer att använda vår starka balansräkning för att genomföra förvärv med hög effekt. Medan vi strävar efter att utöka vårt teknikledarskap inom vidhäftande teknik med förvärv, kommer vi att fokusera i våra konsumentföretag på ledande positioner i länder och kategorier samt på "vita fläckar" och nya affärsmodeller.

Snabba påverkande innovationer med ökade investeringar

Vi strävar efter att påskynda effektfulla innovationer, med stöd av ökade investeringar. Detta kommer att omfatta en förbättrad innovationsmetod, till exempel genom att utöka användningen av digitala verktyg och data för snabbare och bättre insikter. Samtidigt som vi också kommer att driva beslutsfattande över hela organisationen närmare marknaden och utnyttja potentialen för öppen innovation och idémassa, kommer vi också att skala smidiga tillvägagångssätt och fortsätta att investera i inkubatorer och innovationscentra. Detta ska möjliggöra utveckling av effektfulla innovationer i alla tre affärsenheter. Innovationer och varumärken stöds med konsekventa investeringar i kärnkategorier och regioner. Henkel har därför återigen ökat tillväxtinvesteringar markant inom marknadsföring, digitala kanaler och IT.

Öka hållbarheten baserad på starka resultat med ambitiösa mål

Utifrån dess starka resultat och ytterligare framsteg mot våra mål för 2020 och därefter strävar vi efter att stärka hållbarheten som en konkurrenskraftig differentierare. Vi har definierat de nästa milstolparna för tre viktiga ämnen som är mycket relevanta för konsumenter, kunder, affärspartners och samhället i stort: På vägen mot att bli klimatpositiv i våra verksamheter till 2030 planerar vi att minska koldioxidavtrycket för vår produktion med 65 procent och spara 100 miljoner ton COtillsammans med våra konsumenter, kunder och leverantörer fram till 2025, jämfört med år 2010. Vårt mål är även att använda 100 procent av den elektricitet som vi producerar från förnybara energikällor till 2030. Genom att arbeta mot en cirkulär ekonomi och noll plastavfall i miljön har vi definierat ambitiösa förpackningsmål för 2025: 100 procent av Henkels förpackningar kommer att kunna återvinnas eller återanvändas1 och vi strävar efter att minska fossilbaserad jungfruplast i våra konsumentproduktförpackningar med 50 procent. Vi vill också förbättra vår positiva sociala inverkan på samhällen - genom 100 procent ansvarsfull inköp, genom att utnyttja våra cirka 48.000 engagerade anställda och genom att hjälpa till att förbättra 30 miljoner liv globalt fram till 2030.

Hållbarhet kommer att vara förankrad i alla aktiviteter. Genom att etablera hållbarhet som en central pelare i deras innovationsstrategier kommer konsumentföretagen att främja sina produktportföljer med särskilt fokus på hållbara förpackningslösningar och ytterligare utrullning av varumärken med syfte. Adhesive Technologies fortsätter att utnyttja sin potential enom produkter och tekniker som sätter industristandarder.

Förvandla Digital till en kund- och konsumentvärdesskapare

Förvandla Digital till en kund- och konsumentvärdesskapare Framöver strävar vi efter att förvandla Digital till en kund- och konsumentvärdesskapare. Vi vill öka engagemanget 1: 1 och digital försäljning i konsumentföretagen genom att utöka befintliga och etablera nya digitala plattformar för direkta konsumentrelationer. Den slutgiltiga kundcentriska digitaliseringen i industriföretagen kommer att drivas för att skapa nya affärer och att ytterligare digitalisera kundupplevelsen över alla beröringspunkter. Dessutom kommer vi att fortsätta vår dataintegration. Detta ska till exempel göra det möjligt för företaget att skapa AI-driven innovativa och anpassade lösningar. Vi kommer också att investera i digital talang, särskilt datavetare och ingenjörer med framtida kapacitet och djup teknisk branschkompetens. Och slutligen vill vi möjliggöra digital affärsfokus och effektivitet. Vi kommer att omorganisera vår digitala uppsättning fullständigt och etablera en ny digital struktur som heter "Digital Business." Vi har inrättat en ny position för CDIO (Chief Digital and Information Officer) i slutet av 2019. Digital- och IT-team över hela Henkel kommer nu att vara tillsammans under ledning av CDIO som direkt rapporterar till VD. 

Henkels nya ”Digital Business” bygger på två pelare: för det första ”Business Technology”, som är ett fordon för att driva effektivitet över hela värdekedjan genom att kontinuerligt optimera affärsprocesser och IT-system. Den andra pelaren är ”Henkel Digital”, en ny dedicerad enhet för marknadsinriktad inkubation och innovation. Under detta tak planerar vi att etablera digitala innovationsnav i Berlin, Silicon Valley och Asien.

1 Utesluter limprodukter där rester kan påverka återvinningsbarhet eller förorenade återvinningsströmmar.

Omforma driftsmodellerna för att vara smala, snabba och enkla

Vi omformar våra operativa modeller i hela företaget för att vara smala, snabba och enkla och att kontinuerligt förbättra konkurrenskraften för våra processer och strukturer. Vi strävar efter att intensifiera våra ansträngningar för att möjliggöra nya affärsmodeller, öka kundens och konsumenternas närhet med snabbare beslutsfattande och kontinuerligt öka effektiviteten.

Stärka samverkanskulturen med bemyndigade människor

En stark kultur, delade värden och en tydlig ram för att samarbeta som ett team är nyckeln till Henkels framtida framgång. Som ett första steg introducerade vi nya ledarskapsåtaganden för alla anställda globalt under 2019. Vi planerar att påskynda denna kulturresa med dessa åtaganden i grunden och kommer att främja en kultur för samarbete och empowerment, upskill våra medarbetare om framtida kapacitet och möjliggöra våra människor att växa och utvecklas.