THIS IS Henkel Sverige

3-erbild-webseite-1640x514px

Med vårt över 145-åriga arv leder vi vägen mot nya och förbättrade sätt att leva varje dag. Både idag och för framtida generationer. Genom vår innovativa och hållbara varumärken och teknologier, i alla våra team världen över. 

Henkel har en ledande position inom både industriella och konsumentverksamheter: Vår portfolio innehåller kända hårvårdsprodukter, tvättmedel, sköljmedel men även lim, tätningsmedel och beläggning.

 

Vi Är De Vi Är och Vad Som Driver Oss

WE ARE PIONEERS AT HEART FOR THE GOOD OF GENERATIONS

Mountain

Vårt syfte “Pioneers at heart for the good of generations” förenar det vi star för, hur vi arbetar, och utgör basen för vår strategi. Entreprenörsandan hos vår grundare Fritz Henkel är vad som fortsätter att utmärka och förena Henkels anställda över hela världen. Ambitionen och motivationen att arbeta för morgondagens lösningar. Idag. Varje dag. Vi gör inte detta bara för oss själva, utan också för framtida generationer, eftersom vi delar på ansvaret. 

Henkel Norden

Henkels produkter har funnits i Sverige sedan Henkel Kemiskt-Tekniskt Aktiebolag grundades 1925. I dag har Henkel funnits i de nordiska länderna i över 90 år. Våra varumärken står för hög kvalitet och innovation och värderas högt på marknaden av såväl konsumenter som industrin.

Henkel finns i Norden med alla tre divisioner och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm, lokalkontor i Danmark och Finland samt två fabriker som levererar det senaste inom limteknik.  

Våra verksamheter

HENKEL ADHESIVE TECHNO­LO­GIES

adhesive-foliage

Vi är globalt ledande inom lim, tätningsmedel och beläggning- för industrier och konsumenter samt hantverkare.

CONSUMER BRANDS

Consumer Brands Stage Visual

Consumer Brands är vår affärsverksamhet som täcker varumärken och produkter till konsument inom våra områden Tvätt- och Hemskötsel samt Hår.

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Det unika i 51,000 anställda är vår kraft

På Henkel tror vi på kraften i det unika. Vi tror på jämlikhet och känslan av tillhörighet, för alla människor med alla sina skillnader – i vårt samhälle och på vår arbetsplats. 

Mångfalden i våra anställda, deras bakgrunder, erfarenheter, perspektiv, tillsammans med uppskattandet av allas individuella skillnader utgör grunden i vår konkurrensfördel. Vi tror att en företagskultur som fokuserar på mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) är en central drivkraft i kreativitet och innovation. Vår förmåga att leverera goda resultat bygger på vår förmåga att tillhandahålla DEI i vår företagskultur och på sättet vi arbetar. 

Vi är väldigt hängivna till att skapa team som möter de behov som finns i de marknader som vi är verksamma, samt med de kunder vi jobbar med, vilket representeras i en bredd i kulturella bakgrunder, färdigheter och kunskap. Mångfaldiga team skapar innovation och nya sätt att lösa problem; men de behöver också en inkluderande kultur och ledarskap för att de ska fungera på bästa sätt.

Sylvie Nicol

Våra kollegor gör skillnaden. Det globala teamets mångfald och vår inkluderande företagskultur möjliggör för oss att stärka vår kreativitet och våra innovationer.