Henkels logotyp på ett tak i Düsseldorf.

Företag

Henkel är verksamt i hela världen med ledande innovationer, varumärken och teknologier inom tre affärsområden: Adhesive Technologies (lim, tätning och ytbehandling, Beauty Care (hår- och kroppsvård), och Laundry & Home Care (tvätt- och hushållsrengöring).

Strategiskt ramverk

Strategiskt ramverk

Vårt strategiska ramverk leder oss när det gäller att forma framtiden.

Företagskultur

Företagskultur

”Pioneers at heart for the good of generations” är vårt syfte som förenar oss alla på Henkel.

Henkel arbetar globalt med en välbalanserad och diversifierad företagsportfölj. Företaget har ledande positioner inom sina tre affärsenheter med både industri- och en konsument företag tack vare starka varumärken, innovationer och teknik. Henkel Adhesive Technologies är världsledande inom lim marknaden - i alla industrisegment världen över. Bland deras tvätt och rengöringsmedel och skönhetsvårds företag har Henkel ledande positioner inom många marknader och kategorier runt om i världen. Henkel grundades år 1876, idag kan Henkel se tillbaka på mer än 140 år av framgång. 2021 rapporterade Henkel en försäljning på 20 miljarder euro och ett rörelseresultat på 2,7 miljarder euro (justerat för engångsvinster / avgifter och omstruktureringskostnader). Henkel sysselsätter mer än 52 000 personer globalt - ett passionerat och mycket varierat team, förenat av en stark företagskultur, ett gemensamt syfte och gemensamma värderingar. Som en erkänd ledare inom hållbarhet har Henkel toppositioner i många internationella index och rankningar. Henkel’s preferensaktier är noterade i det tyska aktieindexet DAX.

Henkel Norden

Henkels produkter har funnits i Sverige sedan Henkel Kemiskt-Tekniskt Aktiebolag grundades 1925. I dag har Henkel funnits i de nordiska länderna i över 90 år. Våra varumärken står för hög kvalitet och innovation och värderas högt på marknaden av såväl konsumenter som industrin.

Henkel finns i Norden med alla tre divisioner och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm, lokalkontor i Danmark och Finland samt två fabriker som levererar det senaste inom limteknik.  

Location Henkel Norden AB, Bromma, Sweden
Henkel Norden AB

Gustavslundsvägen 151A

Box 151 22

167 15 Bromma

Telefon: +46-10-480-7500

Fax: +46-10-480-7767

Mångfald och inbegripande

Henkel främjar en holistisk mångfald och integration. Mångfalden hos våra medarbetare, deras bakgrund, erfarenheter, talanger, kunskap, kreativitet och uppskattning av alla deras individuella skillnader är grunden för vår konkurrenskraftiga fördel. Som ett globalt operativt företag sysselsätter Henkel personer från 120 länder i nästan 80 länder. Cirka 85 procent av våra anställda arbetar utanför Tyskland och mer än hälften av dem på tillväxtmarknader. "Skapa ett hållbart värde" är vårt syfte att förena oss alla på Henkel. Vi tror att en företagskultur som fokuserar på mångfald och integration är den viktigaste drivkraften för kreativitet, innovation och uppfinning. Vår förmåga att leverera utmärkta resultat drivs av och beroende av vår förmåga att integrera Diversity & Inclusion i vår företags kultur och hur vi gör affärer.

Vi är starkt engagerade i att skapa team som matchar behoven på de marknader vi arbetar på och de kunder vi arbetar med, representerade av ett eklektiskt utbud av kulturell bakgrund, färdigheter och kunskap. Vi är övertygade om att olika team stimulerar innovation och nya sätt att lösa problem; ändå behöver de en inkluderande kultur och ledarskap för att hjälpa dem att fungera som bäst.