Ledningsgrupp Henkel Norden

Henkel Nordens ledningsgrupp består av fyra personer. Förutom de ansvarsområden de har i sin respektive roll ansvarar de för att tillämpa och implementera affärsstrategin lokalt och utveckla verksamheten i enlighet med strategin. De har möten varje månad för att jämföra och utvärdera utvecklingen av alla Henkels verksamheter som pågår lokalt.

Ledningsgrupp Henkel Global