Företagskultur

Henkel Purpose - Thumbnail

Vårt syfte uttrycker det som förenar oss alla i Henkel: Pioneers at heart for the good of generations. Vi är ett mångsidigt team med mer än 50.000 kollegor över hela världen som strävar efter att berika och förbättra livet varje dag genom våra produkter, tjänster och lösningar. Vårt syfte är byggt från våra rötter och bär ett långvarigt arv av innovation, ansvar och hållbarhet i framtiden. Våra gemensamma värderingar och ledarskapsåtaganden styr våra beslut och handlingar varje dag.

Our Syfte

Corporate Culture Visual

Allt började med en dröm. För 145 år sedan revolutionerade Fritz Henkel, en entreprenör och modig pionjär i människors vardag. Med det lanserade han ett arv av omsorg: för sina anställda, samhälle och miljö. Långt innan konceptet fanns satte han hållbarhet först.

Idag står namnet Henkel fortfarande för dessa värden. Vår känsla av enhet har gjort oss till ett mångsidigt samhälle på mer än 50.000 som kunder och konsumenter litar på. Tillsammans berikar och förbättrar vi miljontals liv varje dag genom våra produkter, tjänster och lösningar. Och vi har potential att påverka ännu mer.

Vi kommer att bygga på vår banbrytande anda, kunskap och resurser för att forma en målmedveten framtid för de kommande generationerna. Med vår innovation och teknologi skapar vi värde för kunder och konsumenter, ger våra team framgång och är en kraft för gott i världen.

Våra värderingar

Våra värderingar vägleder alla våra handlingar, beslut och beteenden. Vi måste dagligen fatta många beslut i en omvärld stadd i snabb förändring. Samtidigt är vi ett mycket mångfacetterat företag: vi kommer från olika kulturella bakgrunder och har olika erfarenheter, och vi är verksamma på marknader och inom branscher som är mycket olikartade. Det är därför som tydliga gemensamma värderingar som förstås och tillämpas av alla Henkels anställda är så viktiga för vår framtida framgång.