FÖRETAGSKULTUR

Corporate Culture Visual

Vårt syfte uttrycker det som förenar oss alla i Henkel: Pioneers at heart for the good of generations. Vi är ett mångsidigt team med cirka 48.000 kollegor över hela världen som strävar efter att berika och förbättra livet varje dag genom våra produkter, tjänster och lösningar. Vårt syfte är byggt från våra rötter och bär ett långvarigt arv av innovation, ansvar och hållbarhet i framtiden. Våra gemensamma värderingar och ledarskapsåtaganden styr våra beslut och handlingar varje dag.

Our Syfte

Allt började med en dröm. För mer än 145 år sedan revolutionerade Fritz Henkel, en entreprenör och modig pionjär i människors vardag. Med det lanserade han ett arv av omsorg: för sina anställda, samhälle och miljö. Långt innan konceptet fanns satte han hållbarhet först.

Idag står namnet Henkel fortfarande för dessa värden. Vår känsla av enhet har gjort oss till ett mångsidigt samhälle på cirka 48.000 som kunder och konsumenter litar på. Tillsammans berikar och förbättrar vi miljontals liv varje dag genom våra produkter, tjänster och lösningar. Och vi har potential att påverka ännu mer.

Vi kommer att bygga på vår banbrytande anda, kunskap och resurser för att forma en målmedveten framtid för de kommande generationerna. Med vår innovation och teknologi skapar vi värde för kunder och konsumenter, ger våra team framgång och är en kraft för gott i världen.

Henkel Purpose - Thumbnail

Våra värderingar

Våra värderingar vägleder alla våra handlingar, beslut och beteenden. Vi måste dagligen fatta många beslut i en omvärld stadd i snabb förändring. Samtidigt är vi ett mycket mångfacetterat företag: vi kommer från olika kulturella bakgrunder och har olika erfarenheter, och vi är verksamma på marknader och inom branscher som är mycket olikartade. Det är därför som tydliga gemensamma värderingar som förstås och tillämpas av alla Henkels anställda är så viktiga för vår framtida framgång.

Vår Etiska Mall

Vi är ett företag med integritet och höga etiska normer i sättet vi bedriver verksamhet på, i varje land, inom alla affärsenheter och funktioner - en inställning som understryks av vårt syfte: Pionjärer i hjärtat för det goda för generationer. Pionjäranda och efterlevnad går hand i hand.

Efterlevnad har och kommer alltid att spela en integrerad roll i vår mentalitet och våra affärspraxis. Vår Etiska Kod fungerar som en kompass för våra handlingar och beteenden, och den stöder oss i komplexa situationer för att fatta rätt beslut och bibehålla det globala rykte som vårt företag har tjänat över generationer med våra kunder, partners och de samhällen där vi verkar.

Our Code of Conduct

Our Code of Conduct