Hållbarhet

Som visas i våra företagsvärderingar, är hängivna till att leda arbetet inom hållbarhet. Som ledare strävar vi efter banbrytande nya lösningar för hållbar utveckling samtidigt som vi ansvarsfullt formar vårt arbete och ökar våra ekonomiska framgångar.

gettyimages-1131376747

Forbedret effekt til fordel for fremtidige generasjoner

Vår strategi

Vår hållbarhetsstrategi är inspirerad av vårt syfte: Pionjärer i hjärtat för framtida generationers bästa. Med vårt banbrytande tankesätt, vår kunskap, våra produkter och teknologi, vill vi berika och förbättra livet för miljarder människor varje dag- och forma en synlig framtid för nästkommande generationer.  

Därmed är hållbarhet en central del i vår framtidsvision. Vi vill aktivt driva utvecklingen mot en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle, samt skydda och återställa naturen, bidra till starka samhällen och stärka pålitligheten hos våra intressenter. 

Med vårt 2030+ Sustainability Ambition Framework har vi tagit fram nya långsiktiga ambitioner inom tre dimensioner: Regenerative Planet, Thriving Communities och Trusted Partner för att pådriva processen. 
 

Sylvie Nicol

   

Om vi ser framåt, är vi väl förberedda: hållbarhet är djupt förankrat i vår företagsstrategi och lever i vårt syfte. Med det som bakgrund, fortsätter vår hållbarhetsresa!

Henkel Sustainability Manifesto (1) - Thumbnail

Henkels hållbarhetsmanifest

Vi lever och arbetar i ständigt föränderliga tider. Vårt syfte att tackla miljömässiga, sociala och politiska utmaningar har aldrig varit tydligare.

Vi måste bidra med förbättrande insatser för framtida generationers bästa.

Regenerative Planet

Vi är på en resa mot en hållbarhetsmässig förändring i vår affärsmodell. För att nå denna ambition, avser vi att förändra våra processer, produkter och användandet av råmaterial till att bli resurseffektiva och koldioxidneutrala i framtiden. Vårt fokus ligger på lindrande av klimatförändringarna, fungerande cirkulär ekonomi samt skyddandet av naturen och den biologiska mångfalden.

Thriving Communities

Vi vill hjälpa människor till bättre liv. Vårt sociala ansvar är att lyfta jämlika möjligheter, stärka mångfalden och respektera mänskliga rättigheter. Vi erbjuder våra anställda möjligheter till livslång träning och en attraktiv, hälsosam arbetsmiljö. Vi förespråkar social utveckling och tillgången till utbildning över hela världen och vi erbjuder assistans i krissituationer.

Pålitlig partner

Vi litar på vår värderingsorienterade företagskultur och vår vetenskapliga och tekniska expertis att stärka vår prestation medan vi bevarar vår integritet. Vi ger säkra och toppklassiga produkter och tekniska lösningar till våra kunder och konsumenter. Vi integrerar hållbarhet i vår portfolio och i våra verksamheter samtidigt som vi är transparenta i vår rapportering till intressenter.

Våra framgångar 2021

Vår hållbarhetsstrategi kretsar kring att implementera våra ambitioner genom konkreta åtgärder och projekt för att nå praktisk framgång. Nedan ser du utvalda framgångar från 2021:

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail