Företags efterlevnad Kontaktformulär

Det är viktigt för oss att föra en dialog med allmänheten! Kontakta oss om du inte hittar den information du letar efter eller om du har specifika frågor! 

Personuppgifter

Vi kommer att använda dina data för att svara på din begäran.

Behandlingen och användningen av dina data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för bearbetningen av din begäran.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till en längre lagringsperiod, t.ex. under interessanthantering, kommer vi inte att lagra data längre än vad som krävs för att fullgöra ovan nämnda syfte eller så länge som krävs enligt eventuella lagstadgade skyldigheter att lagra data.

För mer information om hur Henkel behandlar dina personuppgifter, se meddelandet om dataskydd.