Nitromors

Nitromors är marknadens effektivaste och snabbaste droppfria färg- och lackborttagare. Nitromors lämpar sig för renoveringsarbete som kräver precision och noggrannhet. Vid behov kan alla lager avlägsnas på en gång. Skadar inte underliggande träytor och ger inga fläckar. Kan användas även på lodräta ytor och innertak eftersom det inte droppar. Nitromors avlägsnar snyggt och lätt olika slags färg och lacker på trä-, metall-, mineral- och glasytor. Nitromors avlägsnar latex, oljefärger och -lacker, alkydfärger, polyuretan- och cellulosafärger. Lämpar sig inte för kalkfäger eller oorganiska färger. Vattentvätt räcker efter färgborttagningen. Använd skyddshandskar. Täckning: 2–4 m2/l. Innehåller inte diklormetan.