Värderingar

Våra värderingar vägleder alla våra handlingar, beslut och beteenden. Vi måste dagligen fatta många beslut i en omvärld stadd i snabb förändring. Samtidigt är vi ett mycket mångfacetterat företag: vi kommer från olika kulturella bakgrunder och har olika erfarenheter, och vi är verksamma på marknader och inom branscher som är mycket olikartade. Det är därför som tydliga gemensamma värderingar som förstås och tillämpas av alla Henkels anställda är så viktiga för vår framtida framgång.

  • Kunder och konsumenter
  • Medarbetare
  • Ekonomiska resultat
  • Hållbarhet
  • Familjeföretag

Vi sätter våra kunder och konsumenter i centrum.

Vi förutser, reagerar på och överträffar våra kunders och konsumenters förväntningar genom att tillhandahålla bästa värde, kvalitet, tjänster och vinnande innovationer, varumärken och teknologier som skapar hållbart värde.

Vi har enorm respekt för våra kunder och för konsumenterna och sätter dem i centrum för allt vi gör. För att vi ska kunna erbjuda såväl de bästa produkterna och vinnande innovationer som högsta kvalitet och perfekt service behöver vi förstå våra kunder och konsumenterna bättre än våra konkurrenter gör. Om vi lyckas med det kan vi driva en lönsam tillväxt med ledande positioner globalt på alla relevanta marknader och inom alla relevanta kategorier.

Vi värdesätter, utmanar och belönar våra medarbetare.

Vi är ett globalt team som förenas av en stark uppsättning värderingar. Vi behandlar varandra med respekt, utvecklar våra förmågor och främjar mångfald i alla relevanta dimensioner. Vi tar personligt ansvar, handlar alltid med integritet och fungerar som förebilder.

Hos Henkel kan varje anställd göra skillnad. Vi främjar mångfald hos våra anställda i alla relevanta dimensioner. Deras erfarenheter, kunskap och kreativitet är grunden för vår konkurrensfördel. Vi sätter värde på, utmanar och belönar alla anställda för att de ska nå utmärkta resultat och skapa hållbart värde. Varje anställd fungerar som en förebild, tar personligt ansvar för sin egen utveckling, handlar med integritet och uppfyller högt ställda krav.

Vi skapar utmärkta, hållbara ekonomiska resultat.

Vi är ett resultatinriktat företag som har som åtagande att skapa hållbart värde, leverera utmärkta ekonomiska resultat och ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning.

Vi följer våra strategiska prioriteringar för att nå de ekonomiska målen och göra Henkel långsiktigt framgångsrikt. Genom utmärkta ekonomiska resultat och genom att skapa hållbart värde skapar vi förutsättningarna för ökad flexibilitet i framtiden och för en sund och lönsam tillväxt. Det gagnar inte bara våra aktieägare utan även våra anställda och de samhällen där vi är verksamma.

Vi satsar på att bli ledande inom hållbarhet.

Vårt mål är att skapa hållbart värde med allt vi görtillsammans med våra anställda, partner och intressenter. Vi tar ansvar för våra medarbetares, våra kunders och konsumenternas säkerhet och hälsa och vi värnar om miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi är verksamma.

Henkel strävar efter en balans mellan människor, miljö och lönsamhet. En stark hållbarhetsambition har alltid varit en viktig drivkraft bakom våra framgångsrika resultat. Vi väljer en långsiktig och aktiv strategi för alla aspekter av hållbarhet. Vårt mål är inte bara att följa befintliga standarder utan att också sätta nya.

Vi formar vår framtid med en stark entreprenörsanda som bygger på vår tradition som familjeföretag.

Vi har en stolt tradition som familjeföretag med målet att skapa hållbart värde. Vi har en långsiktig vision för företaget som vägleds av våra värderingar. I kombination med en solid ekonomisk bas utgör detta grunden för att bygga en framgångsrik framtid.

Sedan Henkel grundades 1876 har familjen Henkel haft ett kontinuerligt åtagande i företaget som har gjort det möjligt att bedriva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Våra gemensamma värderingar och vårt ömsesidiga förtroende förenar oss i strävan mot ett gemensamt mål: att skapa hållbart värde för kommande generationer.