Intervju: 3 insikter från Claire

Claire Jousse

Befattning: Praktik inom R&D Consumer Brands – antiperspirant och deodorant
Period: 12 mån
Affärsenhet: R&D Consumer Brands, Advanced Research APDO

Vilken är den största lärdomen du kommer att ta med dig från din praktik på Henkel?
Jag har lärt mig mycket på ett år: att bli mer självständig i mitt eget arbete, att organisera min dag och mina uppgifter och samtidigt inte tveka att fråga när jag har frågor. Jag har blivit mer noggrann och nyfiken, vilket är mycket viktigt inom FoU. Ändå tror jag att jag har lärt mig mest inom kemiområdet, där jag tillämpat mina kunskaper på verkliga produkter. Det har kompletterat utbildningen på universitetet, och jag tror att jag kommer får nytta av det under hela min karriär.

Vad är det roligaste med att jobba på Henkel?
Eftersom Henkel är ett stort och internationellt företag finns det nästan 200 praktikanter från hela världen som alla arbetar på olika avdelningar. På så sätt kan man träffa människor, upptäcka olika jobb och vara öppen för interkulturella erfarenheter. Jag förväntade mig inte det värdet när jag började, men det blev en fantastisk överraskning som har varit väldigt rolig!

Beskriv Henkel med tre ord 
Om jag ska beskriva Henkel med tre ord skulle det vara: internationellt, innovativt och hållbart.