2015-mar-04  Düsseldorf / Tyskland

24:e hållbarhetsrapporten publicerad

Henkel når första hållbarhetsmålen före tidtabellen

Henkels hållbarhetsrapport redogör för företagets miljömässiga och sociala framsteg 2014. Den belyser medarbetarnas aktiva deltagande världen över och företagets framsteg mot sina hållbarhetsmål för 2030.

Henkels tydliga hållbarhetsstrategi har visat sig vara mycket effektiv, vilket gjort det möjligt för oss att nå fyra av de fem delmålen före tidtabellen", säger Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources och ordförande för Henkels hållbarhetsråd. "Våra medarbetare har spelat en avgörande roll för uppnåendet av dessa goda resultat och vi är även fortsättningsvis beroende av deras engagemang och expertis för att kunna uppnå fortsatta framsteg.”

Strategin som presenterades 2012 har som långsiktigt mål att uppnå mer med mindre och att tredubbla resurseffektivitetet till 2030. Henkel har som mål att förbättra relationen mellan det värde man skapar och företagets miljöavtryck med 30 procent under femårsperioden
2011–2015.

Mot slutet av 2014 hade Henkel gjort avsevärda framsteg, med förbättringar på 20 procent när det gäller energieffektivitet, 19 procent när det gäller vattenförbrukning, 18 procent när det gäller avfallsvolymen (22 procent exklusive bygg- och rivningsavfall) och 25 procent när det gäller en säker arbetsmiljö. Företaget har som mål att åter förbättra resultaten 2015 och arbetar på att definiera nya delmål för 2020. Henkel ser ledarskap på hållbarhetsområdet inte bara som ett ansvar, utan även en möjlighet att fortlöpande stärka sin konkurrenskraft. Tre strategiska principer är avgörande för implementeringen av hållbarhetsstrategin: produkter, partners och mäniskor. Företaget lägger fokus på att utveckla produkter som erbjuder mer värde och bättre prestanda kombinerat med ett mindre miljöavtryck. Tillsammans med sina partners strävar Henkel fortlöpande efter att förbättra sina produkter i alla delar av värdekedjan.

Vidare spelar medarbetarnas aktiva deltagande en avgörande roll för Henkel när det gäller uppnåendet av företagets ambitiösa mål för 2030.

Ett viktigt verktyg som vidareutvecklades 2014 är Henkels program med hållbarhetsambassadörer. Programmet ger medarbetarna en god förståelse av begreppet hållbarhet som gör att de kan förmedla hur viktigt det är med hållbarhet till ko¬llegor, leverantörer, kunder, konsumenter och skolbarn. Sedan lanseringen i juli 2012 har mer än 3 800 medarbetare i 70 länder blivit ambassadörer och man har nått ut till runt 36 000 skolbarn i 37 länder.

Henkels goda resultat på hållbarhetsområdet fick återigen erkännanden under 2014 med ledande positioner i olika nationella och internationella hållbarhetsrankningar och -index. Henkel fanns åter med i Dow Jones globala hållbarhetsindex (DSJI World). Företaget har funnits med i Dow Jones hållbarhetsindex sedan deras lansering 1999, och åtta gånger har företaget rankats som branschledande. För fjortonden året i rad fanns man också med i det internationella etiska indexet FTSE4Good.

För mer information om Henkels hållbarhetsstrategi och för att ladda ner hållbarhetsrapporten, besök: