Min samling

Mångfald och inbegripande

Våra marknader och produkter kännetecknas av mångfald – liksom våra medarbetare. Mångfald beskriver den stora individuella variation som gör Henkel unikt, både när det gäller synliga skillnader (t.ex. kön) och sådana som inte syns (t.ex. erfarenhet, värderingar och tankesätt, utbildning, sexuell läggning, kulturell och religiös bakgrund). Om individuella skillnader tillåts komplettera varandra inom team och om varje medarbetare är uppskattad går det att uppnå en inkluderande vardag på arbetsplatsen. Henkel tillämpar en holistisk strategi när det gäller mångfald och inbegripande. Vi odlar en företagskultur där uppskattning av individuella skillnader är en viktig del. Vi har särskilt fokus på kön, generationer och kultur.

Kultur

 • Henkel har över 50 000 anställda från mer än 120 länder.
 • Över 80 procent av våra anställda arbetar utanför Tyskland.
 • Henkel genererar 80 procent av sin sammanlagda försäljning utanför Tyskland. 2016 var försäljningsandelen på tillväxtmarknader 42 procent.
 • Vår HR-policy bygger på något vi kallar ”Triple Two Philosophy” – tre gånger två-filosofin. Det innebär att chefer under sin karriär erbjuds möjlighet att få erfarenhet inom minst två funktioner, två länder och två affärsenheter.

Kön

 • Globalt sett, utgör kvinnor cirka 33 procent av vår personalstyrka.
 • Andelen kvinnor i ledande befattningar har utvecklats positivt de senaste åren och ökade under perioden 2003–2016, från 22 % till cirka 34 %.
 • Henkel stöder sina medarbetare för att upprätthålla god flexibilitet under arbetslivet så att de kan balansera sina arbets- och personliga åtaganden. Vi kan bara fullt använda alla våra anställdas färdigheter och talanger om vi stöder dem med att framgångsrikt möta utmaningarna inom familj och karriär.

Generationer

 • Från de stora barnkullarna via generation X och Y till nästa generation ut i arbetslivet, generation Z, finns alla representerade i Henkels organisationsstruktur.
 • Henkel värderar utbytet av olika erfarenheter och kunskap bland anställda för att maximera potentialen hos varje generation.
 • Dessutom har livslångt lärande blivit allt viktigare på grund av demografiska förändringar. Vi hjälper våra anställda att hålla sig friska under ett längre arbetsliv genom professionellt hälsovårdande ledarskap.
 • Vi har redan fått ett antal utmärkelser för våra hälsovårdande insatser för medarbetarna.

Bilder

Tjänster och material för nedladdning

Mer information