Min samling
Collaboration with suppliers

Partners och leverantörer

Det aktiva samarbetet med partners och leverantörer i hela värdekedjan är en konkurrensfördel för Henkel.

Två viktiga delar i vår strategi är att erbjuda innovativa produkter och främja hållbarhet. Våra partners och leverantörer har stor betydelse för båda. När vi söker nya idéer och sätt att utveckla och driva ett smart och effektivt samarbete, låter vi oss aldrig hindras att gå utanför företagets gränser. Vi söker istället efter strategiska samarbeten med ett brett spektra av målgrupper.

Henkel har i dagsläget leverantörer och andra affärspartners från ungefär 130 länder. Över 70 procent av vår inköpsvolym kommer från länder som tillhör OECD. Men vi öppnar även i allt större utsträckning upp nya inköpsmarknader i länder som står utanför OECD. Det spelar ingen roll varifrån en leverantör eller affärspartner kommer, vi förväntar oss att alla följer Henkels etik och värderingar. Därför ställer vi samma höga krav på leverantörer i alla länder. Det gäller bland annat leverantörernas hållbarhetsresultat. 

Henkel Ventures

Partners

Henkel har som mål att utveckla olika typer av strategiska partnerskap med utvalda samarbetspartners för att stimulera vår innovativa verksamhet. Vi ökar vår tillväxtpotential genom att utöka våra strategiska samarbeten och partnerskap.

"Öppen innovation" är en viktig komponent i vår forsknings- och utvecklingsstrategi. Vi utnyttjar vårt globala FoU-nätverk till fullo, samtidigt som samarbetet med externa partners såsom universitet, forskningsinstitut, leverantörer och kunder är oerhört viktigt för många av våra produktutvecklingsprojekt. Särskilt samverkan med våra kunder är mycket mer än bara en källa till nya idéer och vägledning. Den fungerar också som en drivkraft som gör att vi håller tempot i forsknings- och utvecklingsarbetet.

Leverantörer

Vi samarbetar nära våra leverantörer – och ställer höga krav på kvalitet, effektivitet, ansvarstagande och hållbarhet.

Vår globala inköpsfunktion säkerställer hög kvalitet och kostnadseffektivitet och innebär att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga produkter. För långsiktiga affärssamarbeten väljer vi leverantörer som erbjuder den största potentialen för innovation och för optimering av tillverkningskostnader och logistik.

Mer information