Meddelande om dataskydd 

1. Allmänt

Henkel Norden AB, nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi skulle nu vilja informera dig om vilken typ av data som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer även att få veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Alla eventuella ändringar av detta meddelande om dataskydd kommer att offentliggöras på denna sida. På så sätt kan du när som helst inhämta information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dessa data.

Detta meddelande om dataskydd gäller inte för webbplatser som kan nås via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.

2. Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Det ansvariga företagets namn: Henkel Norden AB

Det ansvariga företagets adress: Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma

Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användarna. All ytterligare behandling av uppgifterna sker endast på grundval av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har lämnat sitt samtycke till Henkel. Henkel lagrar och behandlar data specifikt i följande syften:

När användare besöker webbplatsen genomför Henkel automatisk insamling och lagring av vissa data. De inbegriper: den IP-adress eller det enhets-ID som har tilldelats till respektive ändenhet, som vi behöver för att överföra begärt innehåll (t.ex. i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler som erbjuds för hämtning osv.), användarnas aktivitet inom webbplatsens sammanhang, respektive ändenhets typ, vilken typ av webbläsare som används samt datum och tid för användning.

Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och arbeta mot missbruk.

Henkel använder även denna information för förbättringar av tjänstens utformning, egenskaper och funktioner samt allmänna administrationsuppgifter.

Utöver detta raderar eller anonymiserar Henkel data om användning, inklusive IP-adresserna, utan onödigt dröjsmål, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda syften.

Behandlingen och användningen av data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen, eller (2) Henkel har ett överordnat legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktion och felfria drift samt dess anpassning efter användarnas behov.

3. Ytterligare behandling av personuppgifter

Kontakta vårt företag

Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär (Kontakta vårt företag). Vi kommer att använda dina data för att svara på din begäran.

Behandlingen och användningen av dina data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för bearbetningen av din begäran.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till en längre lagringsperiod, t.ex. under interessanthantering, kommer vi inte att lagra data längre än vad som krävs för att fullgöra ovan nämnda syfte eller så länge som krävs enligt eventuella lagstadgade skyldigheter att lagra data. 

5. Webbspårning

Webtrekk

Denna webbplats samlar in och lagrar data i marknadsförings- och optimeringssyfte med hjälp av Webtrekk-teknik. Dessa data lagras i och behandlas vidare baserat på anonyma eller pseudonymförsedda användarprofiler (beroende på respektive teknik och tjänst som använts). Dessa användarprofiler lagras i cookies eller andra liknande tekniker enligt ovanstående beskrivning. Utöver de data som samlas in vid åtkomst till webbplatsen (enligt ovanstående beskrivning), kan detta även omfatta information om den webbplats du använder för att besöka oss, de webbplatser du besöker medan du är hos oss och, om så är tillämpligt, sökord som du har använt för att hitta vår webbplats.

Utan uttryckligt samtycke från våra användare kommer de data som samlats in med Webtrekk-tekniker inte att användas för att identifiera en besökare personligen eller kombineras med några andra personuppgifter om respektive användare.

I den mån dessa data måste betraktas som personuppgifter bygger behandlingen på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar den på grund av att (1) Henkel har ett legitimt intresse av att webbplatsen anpassas efter användarens behov, eller (2) data används i pseudonymförsedd form i marknadsförings- och optimeringssyfte och användaren inte har motsatt sig denna användning.

Invändning mot datainsamling

a) Du kan invända mot insamlingen och lagringen av data genom att klicka på nedanstående länk: Jag motsätter mig lagring av uppgifter

För att utesluta Webtrekk-webbkontroll på denna webbplats ställs en undantagscookie in. Cookien ställs in för den angivna domänen, per webbläsare och dator. Om du besöker vår webbplats hemma och på jobbet eller med andra webbläsare måste du därför neka datalagring för varje enhet eller webbläsare.

b) Alternativt kan du motsätta dig och förhindra lagring av cookies med en motsvarande inställning i webbläsarprogrammet. Vi vill emellertid påpeka att du då kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du hittar mer information om webbspårningen i vår leverantörs dataskyddspolicy: Webtrekk Dataskyddspolicy

6. Dina rättigheter som registrerad/dataskyddsombud

Du kan när som helst hävda rätten att få åtkomst till dina uppgifter. Förutsatt att respektive krav är uppfyllda, kan du även hävda följande rättigheter:

  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att anföra ett klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet inom dataskydd
  • Rätt till dataportabilitet (från den 25 maj 2018)

Rätt att göra invändningar

Vid behandling som omfattar dina personuppgifter, som utförs på grundval av Henkels legitima intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation. Henkel kommer då att upphöra med den behandlingen, utom om Henkel kan bevisa viktiga skäl till behandlingen som förtjänar att försvaras och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

I dessa fall eller om du har några andra frågor eller önskemål som rör dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till: Data Privacy, Henkel Norden AB, Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma (e-post: dataprivacy.se@henkel.com)

7. Användning av sociala plugin-program

Plugin-program (”plugin-program”) för olika sociala medienätverk finns inbäddade i våra webbsidor. Tillhörande tjänster tillhandahålls av respektive företag (”leverantörer”). Dessa leverantörer är:

Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). För en översikt över plugin-programmen för Facebook och hur de ser ut, gå till: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). För en översikt över Twitter-knapparna och hur de ser ut, gå till: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Instagram tillhandahålls av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). För en översikt över plugin-programmen för Instagram och hur de ser ut, gå till: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

LinkedIn tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”). För en översikt över plugin-programmen för LinkedIn och hur de ser ut, gå till: https://developer.linkedin.com/plugins#

För att öka det skydd som ges till dina data när du besöker våra webbsidor har dessa plugin-program implementerats som ”2-klicksknappar”. Denna form av integration säkerställer att du inte ansluts automatiskt till leverantörens servrar när du öppnar en sida inifrån vår webbplats som innehåller sådana plugin-program. Det är bara om du aktiverar plugin-programmen och därmed tillåter dataöverföringen som webbläsaren skapar en direktlänk till leverantörens servrar. De olika plugin-programmens innehåll överförs då av leverantören i fråga direkt till din webbläsare och visas sedan på din skärm.

Plugin-programmet talar om för leverantören vilken av våra webbplatssidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt användarkonto hos respektive leverantör medan du besöker vår webbplats kan leverantören sammankoppla ditt intresse, dvs. den information som du har åtkomst till, med ditt användarkonto. Om du använder någon av plugin-funktionerna (t.ex. klickar på ”Gilla”-knappen, lämnar en kommentar) kommer även den här informationen att överföras av webbläsaren direkt till leverantören för lagring.

Mer information om leverantörernas insamling och användning av data och om de rättigheter och möjligheter du har för att skydda din integritet under dessa omständigheter finns i leverantörernas dataskyddspolicyer/sekretesspolicyer:

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Twitter: https://twitter.com/privacy

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy