Min samling

Mångfald och inkluderande

Henkel är ett globalt företag: våra anställda representerar 120 nationaliteter och vi har verksamhet i över 75 länder. Över 80 procent av våra anställda arbetar utanför Tyskland och över hälften på tillväxtmarknader. Vår vision är att vara världsledande inom varumärken och teknologier. Som vi ser det bygger vår framgång på ett starkt globalt team, och vår personalstyrka med sin mångfacetterade bakgrund håller oss kvar i ledningen. Vi tror att mångfald och en inkluderande företagskultur är viktiga drivkrafter för kreativitet, innovation och teknisk utveckling. Vår förmåga att leverera goda resultat bygger på, och är beroende av, vår förmåga att låta mångfald och inbegripande genomsyra vår företagskultur och vårt sätt att bedriva vår verksamhet.

Vi har en stark ambition att sätta samman team med rätt personer från hela vår globala organisation. Teamen ska matcha våra marknaders och kunders behov när det gäller kunskaper, färdigheter och kulturell bakgrund. Vi är övertygade om att team med många olika erfarenheter och bakgrunder stimulerar innovation och nya sätt att lösa problem. Men det behövs en kultur och ett ledarskap som är inkluderande för att teamen helt ska komma till sin rätt.

Fakta och siffror