Vi värdesätter, utmanar och belönar våra medarbetare.

Vi är ett globalt team som förenas av en stark uppsättning värderingar. Vi behandlar varandra med respekt, utvecklar våra förmågor och främjar mångfald i alla relevanta dimensioner. Vi tar personligt ansvar, handlar alltid med integritet och fungerar som förebilder.

Hos Henkel kan varje anställd göra skillnad. Vi främjar mångfald hos våra anställda i alla relevanta dimensioner. Deras erfarenheter, kunskap och kreativitet är grunden för vår konkurrensfördel. Vi sätter värde på, utmanar och belönar alla anställda för att de ska nå utmärkta resultat och skapa hållbart värde. Varje anställd fungerar som en förebild, tar personligt ansvar för sin egen utveckling, handlar med integritet och uppfyller högt ställda krav.