Vi satsar på att bli ledande inom hållbarhet.

Vårt mål är att skapa hållbart värde med allt vi görtillsammans med våra anställda, partner och intressenter. Vi tar ansvar för våra medarbetares, våra kunders och konsumenternas säkerhet och hälsa och vi värnar om miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi är verksamma.

Henkel strävar efter en balans mellan människor, miljö och lönsamhet. En stark hållbarhetsambition har alltid varit en viktig drivkraft bakom våra framgångsrika resultat. Vi väljer en långsiktig och aktiv strategi för alla aspekter av hållbarhet. Vårt mål är inte bara att följa befintliga standarder utan att också sätta nya.