Vi sätter våra kunder och konsumenter i centrum.

Vi förutser, reagerar på och överträffar våra kunders och konsumenters förväntningar genom att tillhandahålla bästa värde, kvalitet, tjänster och vinnande innovationer, varumärken och teknologier som skapar hållbart värde.

Vi har enorm respekt för våra kunder och för konsumenterna och sätter dem i centrum för allt vi gör. För att vi ska kunna erbjuda såväl de bästa produkterna och vinnande innovationer som högsta kvalitet och perfekt service behöver vi förstå våra kunder och konsumenterna bättre än våra konkurrenter gör. Om vi lyckas med det kan vi driva en lönsam tillväxt med ledande positioner globalt på alla relevanta marknader och inom alla relevanta kategorier.