salon owner is discussing the new BC Fibre Force product range with Henkel employees after applying it to his client’s hair.

Beauty Care

Henkel Beauty Care har ledande marknadspositioner över hela världen och dess verksamhet med starka varumärken expanderar kontinuerligt.