Förpackningar och papper

Förpackningar har en viktig funktion för företag som producerar livsmedel och konsumentartiklar. De ger den hållbarhet och styrka som krävs för skydd och transport, men de har också blivit en väsentlig del av "on-shelf"-marknadsföring. Henkel har en nyckelroll på båda fronter, från limtyperna som används för att tillverka förpackningarna till ytbeläggningen som gör att de utmärker sig på en fullpackad lagerhylla.

Ända sedan introduktionen av märkesvaror och framträdandet av snabbköp med självplock, har förpackningsindustrin gått från klarhet till klarhet. Teknikerna som industrin använder ändras och utvecklas konstant – en process inom vilken Henkel har en nyckelroll. Moderna produktförpackningar har naturligtvis två funktioner: att skydda innehållet och att sälja produkten. Experter på lim från Henkel tillhandahåller lösningarna, så att idéerna från förpackningsutformare kan omvandlas till tillverkningsbara förpackningar.