Underhåll, reparation och översyn

Vi betjänar industrier runt om i världen: Produkter för alla applikationer, från erkända varumärken som är fättestade och som du kan lita på. Det är vad underhållspersonal har kommit att förvänta sig från Henkel.

Dra nytta av vår kompetens för att uppnå bästa resultaten i dina underhålls- och reparationsarbeten. Våra produkter kann hjälpa dig öka tillförlitligheten, förbättra säkerheten, spara tid och minska kostnaderna.