Läs mer om hur Henkel införlivar mångfald och inbegripande i sin verksamhet världen över.