Henkel and Airbus employees in Airbus assemby hall.
Adhesive Technologies (lim, tätning och ytbehandling)

Affärsenheten Adhesive Technologies (lim, tätning och ytbehandling) levererar specialanpassade lim-, tätnings- och ytbehandlingslösningar över hela världen till industrin och konsumenter, hantverkare och byggbranschen.