Min samling

Mångfald och inbegripande

Våra marknader och produkter kännetecknas av mångfald – liksom våra medarbetare. Mångfald beskriver den stora individuella variation som gör Henkel unikt, både när det gäller synliga skillnader (t.ex. kön) och sådana som inte syns (t.ex. erfarenhet, värderingar och tankesätt, utbildning, sexuell läggning, kulturell och religiös bakgrund). Om individuella skillnader tillåts komplettera varandra inom team och om varje medarbetare är uppskattad går det att uppnå en inkluderande vardag på arbetsplatsen. Henkel tillämpar en holistisk strategi när det gäller mångfald och inbegripande. Vi odlar en företagskultur där uppskattning av individuella skillnader är en viktig del. Vi har särskilt fokus på kön, generationer och kultur.

Kultur

Henkel är ett globalt företag: våra anställda representerar 120 nationaliteter och vi har verksamhet i över 75 länder. Över 80 procent av våra mer än 50 000 anställda arbetar utanför Tyskland. Ungefär 56 procent av våra anställda arbetar i tillväxtmarknaderna. Tack vare den stora bredden av kulturella bakgrunder hos Henkels medarbetare kan vi förutse kundernas och marknadernas behov och därmed framgångsrikt utveckla och marknadsföra produkter i hela världen. En del av vår personalpolitik är vad vi kallar "tre gånger två-filosofin", under sin karriär erbjuds våra chefer möjligheten att få erfarenhet från minst två funktioner, två länder och två affärsområden.

Kön

Globalt utgörs vår arbetsstyrka till ungefär 33 procent av kvinnor. Andelen kvinnor i ledande befattningar har utvecklats positivt under de senaste åren och har ökat från 22 till omkring 33 procent mellan 2003 och 2015. Henkel stödjer alla sina medarbetare i samma grad med att förena karriär och yrkeslivets krav med privatliv och framtidsplaner. Vi har bland annat tre daghem, stöd från vår egen enhet för social verksamhet och tillämpar flextidsmodeller med bland annat möjlighet till deltid och arbete hemifrån. Skälet till det är att vi vet att vi kan utnyttja våra medarbetares kompetens och talang fullt ut om vi gör det lättare för dem att framgångsrikt klara både familjelivets och yrkeslivets utmaningar.

Generationer

De stora barnkullarna från perioden mellan andra världskrigets slut och mitten av sextiotalet, generationerna X och Y och nästa generation på väg ut i arbetslivet, generation Z, finns alla representerade hos Henkel. Varje generation har sina särdrag och preferenser. Henkel främjar utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan sina anställda för att på bästa sätt ta tillvara potentialen hos alla generationer vi har hos oss. Dessutom har livslångt lärande blivit allt viktigare på grund av demografiska förändringar. Vi gör det lättare för våra anställda att hålla sig friska under ett längre arbetsliv genom professionell hälsovård. Vi har redan fått ett antal utmärkelser för våra hälsovårdande insatser för medarbetarna.

Henkel är engagerat i olika externa initiativ och partnerskap i hela världen för att främja ömsesidigt utbyte inom området mångfald. En översikt över initiativen finns här.

Bilder

Filmer

Views:

2014-06-18

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

47618

Tjänster och material för nedladdning

Carole Scott Henkel Head of Corporate Communications (Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK & Ireland)

Mer information