Min samling

Mångfald och inbegripande

Våra marknader och produkter kännetecknas av mångfald – liksom våra medarbetare. Mångfald beskriver den stora individuella variation som gör Henkel unikt, både när det gäller synliga skillnader (t.ex. kön) och sådana som inte syns (t.ex. erfarenhet, värderingar och tankesätt, utbildning, sexuell läggning, kulturell och religiös bakgrund). Om individuella skillnader tillåts komplettera varandra inom team och om varje medarbetare är uppskattad går det att uppnå en inkluderande vardag på arbetsplatsen. Henkel tillämpar en holistisk strategi när det gäller mångfald och inbegripande. Vi odlar en företagskultur där uppskattning av individuella skillnader är en viktig del. Vi har särskilt fokus på kön, generationer och kultur.

Kultur

Som ett globalt operativt företag sysselsätter Henkel personer från över 120 nationer i mer än 75 länder. Över 80% av våra mer än 50 000 anställda arbetar utanför Tyskland. Ungefär 53% av våra anställda arbetar på tillväxtmarknader.

Kön

Över hela världen utgör kvinnor cirka 33 procent av vår personalstyrka. Andelen kvinnor i ledande befattningar har utvecklats positivt de senaste åren och ökade under perioden 2003-2016, från 22% till cirka 34%. Henkel stöder sina medarbetare för att upprätthålla en god arbetslivs flexibilitet, för att underlätta för anställda att balansera arbets- och personliga åtaganden. Vi kan bara utnyttja alla våra anställdas färdigheter och talanger om vi stöder dem med framgångsrikt möte utmaningarna i familj och karriär.

Generationer

De stora barnkullarna från perioden mellan andra världskrigets slut och mitten av sextiotalet, generationerna X och Y och nästa generation på väg ut i arbetslivet, generation Z, finns alla representerade hos Henkel. Varje generation har sina särdrag och preferenser. Henkel främjar utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan sina anställda för att på bästa sätt ta tillvara potentialen hos alla generationer vi har hos oss. Dessutom har livslångt lärande blivit allt viktigare på grund av demografiska förändringar. Vi gör det lättare för våra anställda att hålla sig friska under ett längre arbetsliv genom professionell hälsovård. Vi har redan fått ett antal utmärkelser för våra hälsovårdande insatser för medarbetarna.

Henkel är engagerat i olika externa initiativ och partnerskap i hela världen för att främja ömsesidigt utbyte inom området mångfald. En översikt över initiativen finns här.

Bilder

Filmer

Views:

2014-06-18

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

47618

Tjänster och material för nedladdning

Mer information