Min samling

Företagsprofil

Henkel grundades 1876. Människor i hela världen litar på Henkels innovationer, varumärken och teknologier. 2016 rapporterade företaget en försäljning på ca. 18.7 miljarder euro och en rörelsevinst på 3.2 miljarder euro (justerad för engångsvins- ter/engångskostnader och omstruktureringskostnader). Henkel är ett DAX 30- företag och har sitt huvudkontor i tyska Düsseldorf. Henkel har mer än 50 000 anställda över hela världen, varav 80 procent utanför Tyskland. Det gör Henkel till ett av de mest internationella tyska företagen.

Henkel Norden

Henkels produkter har funnits i Sverige sedan Henkel Kemiskt-Tekniskt Aktiebolag grundades 1925. I dag har Henkel funnits i de nordiska länderna i över 90 år. Våra varumärken står för hög kvalitet och innovation och värderas högt på marknaden, av såväl konsumenter som industrin.

Henkel finns i Norden med alla tre divisioner och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm, lokalkontor i Danmark och Finland samt två fabriker som levererar det senaste inom limteknik.

Tre affärsenheter med global verksamhet

Henkels affärsenhet Adhesive Technologiesär världsmarknadsledare inom lim, tätning och ytbehandling för konsumenter, hantverkare och industriella applikationer. Henkel erbjuder en mängd applikationer för att tillgodose behoven hos olika målgrupper – konsumenter såväl som hantverkare och industriella företag. 2016  stod affärsenheten Adhesive Technologies för en försäljning på 8 961 miljoner euro, vilket motsvarade 48 procent av Henkels totala försäljning.

Produkter från affärsenheten Beauty Carefinns över hela världen. Beauty Care står för märkesprodukter inom hårfärgning, hårstyling, hårvård, hygien, hudvård och munhygien och är dessutom en av världens ledande leverantörer av professionella produkter för salonger. 2016 stod affärsenheten Beauty Care för en försäljning på 3 838 miljoner euro, vilket motsvarade 20 procent av Henkels totala försäljning.

Laundry & Home Care har alltid spelat en viktig roll för Henkel: Företagets succéhis- toria börjar med en produkt från det här affärssegmentet. Tvätt- och rengöringspro- dukterna innefattar inte bara specialtvättmedel utan även sköljmedel, tvättförstärkare och textilvårdsprodukter. Bland våra hushållsprodukter finns hand- och maskindisk- medel, rengöringsmedel för badrum och WC samt hushålls-, glas- och specialrengö- ringsmedel.
I vissa regioner erbjuder Henkel dessutom luftrenare och insektsmedel för hushållsanvändning. 2016 stod affärsenheten Laundry & Home Care för en förs- äljning på 5 795 miljoner euro, vilket motsvarade 31 procent av Henkels totala förs- äljning.

Företagskultur 

Vårt mål ”Skapa hållbart värde” är ett åtagande som förenar alla som arbetar på Henkel. Vi vill skapa värde – för våra kunder och konsumenterna, för våra team och våra anställda och för våra aktieägare lika väl som för samhället som helhet och de samhällen där vi har verksamhet. Henkels anställda satsar alltid sin passion, stolthet och entusiasm på att förverkliga det målet.

Vår företagskultur och vårt mål, vår vision, vår mission och våra värderingar förenar vår mångfacetterade personalstyrka och ger vägledning genom en tydlig företagskultur. Vi har en uppsättning uppförandekoder som gäller för alla i koncernen och ger våra medarbetare vägledning om uppförande och handlingar inom alla affärsområden och kulturer där vi är verksamma.

Syfte: Skapa bestående värde

Vision: Leda genom innovationer, varumärken och teknologier

Åtagande: Vi vill vara den mest betrodda partnern för våra kunder och för konsumenterna över hela världen inom alla relevanta marknader och kategorier – som ett passionerat team som förenas av gemensamma värderingar.

Värderingar; Kunder och konsumenter, medarbetare, ekonomiska resultat, hållbarhet, familjeföretag

Strategi

Vi har en klar långsiktig strategi som bygger på vårt mål, vår vision och våra värderingar. Den är grunden som hjälper oss forma vårt företags framgångsrika framtid.

Med vår långsiktiga vision Henkel 2020+ som bas kommer vi att fokusera på att driva tillväxt, snabba upp digitaliseringen inom alla verksamheter och funktioner, öka rörligheten hos vår organisation och våra team och finansiera vår tillväxt med målinriktade initiativ. Förutom organisk tillväxt kommer sammanslagningar och förvärv att fortsätta vara en naturlig del av vår strategi för att ytterligare stärka vår portfölj.

En tydlig strategi med fyra prioriteringar:

  • Driva tillväxt
  • Snabba upp digitaliseringen
  • Öka rörligheten
  • Finansiera tillväxt

3:04Min.

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

2014-09-19

Views:

Tjänster och material för nedladdning

Carole Scott Henkel Head of Corporate Communications (Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK & Ireland)

Mer information