08.03.2012, Stockholm

 

2011 års ambitiösa mål uppnådda

 

Mer nedladdningsbart material

 
 / 
Ladda ned web print
Visa alla
 

Contact

Namn Dorothee Geisel
  Corporate Communications Henkel Norden AB
Phone +46-10-480-7611
Fax +46-10-480-7767
Email Skicka e-post

Henkel redovisar försäljning och vinst på rekordnivåer

  • Försäljningen ökade med 3,4 procent till 15 605 miljoner euro (organisk: +5,9 %)
  • Justerad* rörelsevinst: +9,0 procent till 2 029 miljoner euro
  • Justerad* ebit-marginal: plus 0,7 procentenheter till 13,0 procent
  • Justerad* vinst per preferensaktie (EPS): plus 11,3 procent till 3,14 euro
  • Tvåsiffrig ökning på tillväxtmarknaderna (organisk: +10,8 %)
  • Högre utdelning föreslagen: plus 11,1 procent till 0,80 euro perpreferensaktie
  • De finansiella målen för 2012 återbekräftas

”2011 var ännu ett framgångsrikt år för Henkel. Trots stora utmaningar i en volatil ekonomisk miljö lyckades vi uppnå våra ambitiösa mål – vi till och med överträffade några av dem. Försäljning och vinst är bättre än någonsin,” säger Henkels koncernchef Kasper Rorsted. ”En viktig faktor bakom Henkels goda resultat är en ytterligare förstärkning av positionen på tillväxtmarknaderna, där vi återigen visar en tvåsiffrig tillväxt. Vi gjorde betydande framsteg under 2011 och etablerade en solid plattform för Henkels framtid. Därmed är vi säkra på att vi kommer att uppnå målsättningen för räkenskapsåret 2012 som sattes upp 2008.”

Kasper Rorsted målar upp följande riktlinjer för räkenskapsåret 2012: ”Den ekonomiska miljön förblir tuff. I dagsläget är den klart mer volatil än tidigare. Därför måste vi hela tiden anpassa oss och vara flexibla och redo att agera snabbt på marknadsförändringar. Vi anser dock att Henkel är välpositionerat. Vi väntar oss en organisk försäljningstillväxt på mellan 3 och 5 procent för hela räkenskapsåret. Vi räknar också med att öka vår justerade ebit-marginal till 14 procent och att förbättra den justerade vinsten per preferensaktie med minst 10 procent.”

Det här pressmeddelandet är en översättning och förkortad version. Den fullständiga originalversionen av pressmeddelandet på engelska samt årsredovisningen för 2011, ytterligare information och nedladdningsbart material finns i vår pressmapp på följande länk:
http://www.henkel.com/press/press-conference-annual-and-sustainability-report-2011-34779.htm